Szabo Istvan
Sok boldog NONAPOT,minden kedves holgynek,hataron innen,hataron tul!

11-03-06
Gergely János-Csikszereda
Örömmel találkoztam e honlappal. 1946 -ban az egykori Kenyérmező utca 32 sz. alatt születtem és ott az úgynevezett Bulgária telepen kezdtem látni a világot. Ott jártam óvodába majd az első osztályba a Téglás utcai iskolába. A második osztályt már a Mócok úti kakasos templom melletti iskolában..mivel a Zsák utcába költöztünk. Sok hóstáti barátom volt, még évek multán is.Szorgalmas munkájukról és szép viseletükről szoktam beszélni. A sors 1974-től Csíkszeredába hozott és most már mint nyugdíjas is itt élek. Van egy kertem is,ahol ezt azt termesztek,de nem sikerül ugy mint ahogy a hostátiak termeltek...vagy még termelnek. Sok sikert és jö egészséget kivánok minden hóstátinak. Tisztelettel,Gergely János

11-01-14
Janko Anna
Istentől megáldott kegyelemteljes karácsonyt és sikerekben gazdag újesztendőt kivánok minden hóstátinak határon innen és túl

10-12-25
Tulogdi József

A kolozsvári hóstátiak Weboldala olvasóinak
Kellemes karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag Új esztendőt
kivánok! Tulogdi József.


10-12-24
Szabo Istvan K-var

Minden Kolozsvaron,vagy hatarontul elo Hostatinak,hozatartozoinak Kellemes Karacsonyt es Boldog 2011-es Esztendot kivanok!Sz.I.


10-12-21
Kilin Sándor

Üdvözlet mindenkinek
Egy éve már hogy Szalma Sanyitól értesültem a lap létezéséről,
(amiért nagyon hálás vagyok)azóta gyakran bejárok ide melegedni.Gyerekek így elrepült egy év.Végezetül meghívok
mindenkit egy kis otthoni sétára Wass Albert csodálatos
gondolataival.
Kolozsvár; 1930
> >
> >
> >
> > Kitekintek a vonatablakon:
> >
> > a régi város ismerős nagyon.
> >
> > Az öreg Szamos halkan bandukol
> >
> > és ballagtában régi dalt dúdol,
> >
> > a Hója-szélen rügyeznek a fák
> >
> > s hiszem, mint régen: most is van virág,
> >
> > az ég felettem pompás tiszta-kék,
> >
> > fecskék suhannak, éppen úgy, mint rég,
> >
> > a házsongárdi fák is intenek
> >
> > és lepkét űz egy régi kisgyerek...
> >
> >
> >
> > A varázs megtört. Tompán. Hirtelen.
> >
> > Zakatoltunk a váltósíneken.
> >
> > Az állomás állt szürkén, hidegen...
> >
> > A régi város más lett: idegen.
> >
> > Az utcalárma zagyva hangzavar.
> >
> > A szembejövőket hiába lesem:
> >
> > Ismerős arcra nem talál szemem.
> >
> > Idegen szó. Idegen felirat.
> >
> > Az embertömeg futkosó, riadt.
> >
> > (A régi emberek tempósan jártak
> >
> > s a boldogságra mégis rátaláltak!)
> >
> >
> >
> > Lassan-lassan a temetőhöz értem.
> >
> > Fák őrizték némán és sötéten.
> >
> > Bent minden régi helyet sorra jártam:
> >
> > - itt tanultam... itt írtam... itt leányra vártam... -
> >
> > Kísért, kísért egy ismerős gyerek
> >
> > s amerre néztem: ismerős nevek...
> >
> > és megtudtam, amire este lett,
> >
> > hogy bár kint minden, minden elveszett,
> >
> > e hely, hol mindent kis halmok takarnak,
> >
> > Örök Város a bujdosó magyarnak...
> >
> >
> >
> > Mert míg Kolozsvár utcáit bejártam,
> >
> > csak egyetlenegy ismerőst találtam,
> >
> > komor volt, vén volt... mondjam a nevét?
> >
> > rámemelte zörgő csontkezét:
> >
> > Tudd meg, a fecske itt hiába szálldos,
> >
> > meghalt - mondta -, meghalt a régi város,
> >
> > annyi maradt csupán belőle élve,
> >
> > amennyi belefér
> >
> > szíved egy rejtett, ócska szögletébe!
> >
> >
> >
> > S míg vágtattam vissza a síneken,
> >
> > idegen voltam én is, idegen.
> >
> > (1930)
> >
> >
>
>
>
>
>
>
> ------------------------- Indamail [x]


10-12-13
dioszegi1955
Gratulálok az oldal létrehozoinak és kivánok Kellemes Karácsonyi Űnnepeket minden kolozsvári hostátinak .űdvőzletem Budapestről Dioszegi Sándor

10-12-11
Horvath ilonka (lazailonka@yahoo.com)
Ilonka vagyok !!A Beethoven utca 11 szam alatt laktam 25 evet,de a szuleim tovabb ott laktak. Edesanyamat ,mindenki bismerte a Bistritei utcabol .Aki felismer szeretettel varom jelentkezeset. A szivem egy resze ott maradt abban a negyedben,meg akkor is ha 1975-tol nagyon sok valtozas tortent az eletemben.Minden ismerost udvozlok ,Ilonka

10-11-26
Dr. Nagy József

Régi Kolozsvár.
Nagyapámék háza mellett van egy öreg bástya.
Régtől fogva ugy hivják,hogy a"SZABOK BÁSTYÁJA".
Ám kevesen tudják ma már kincses Kolozsvárba:
Bethlen Gábor épittette mai alakjára.

Három s félszáz éve volt Ő ERDÉLY FEJEDELME.
Vallásunknak védelmére vett fegyvert kezébe.
Gyözelemre vezette Ö hajdui seregét.
S Nikolszburgban megkötötte azt a hires békét.

Hajduinak földet adott Városunk tövébe
S azóta itt kertészkedik hóstát hajdu népe.
Ide hivta Kolozsvárra a naqy Szenci Molnárt
Ki hálából egyházának szerzett sok szép zsoltárt.

Bethlen Gábor fejedelem minden reggel s este
Börbekötött Bibliáját mindig elővette.
Harmincháromszor olvasta el Istennek Könyvét
Krisztusához mindig hiven élte az életét.

Szeretettünk szál feléje, tisztelet ,és hála:
Háromszáz és ötven éve érte őt halála./1629/.
Általa nyert szabadságban követjük példját
S mi is naponként olvassuk Isten Bibliáját.

Dr.Nagy József.teologiai profeszor.
1979.március 5.K-vár.


10-06-17
ifj.Balog Sándor, Budapest

Adjon az Isten mindenkinek!
Hát nagyon örvendetes h.van e lap nekünk jelezvén ország világ elött a kilétünket.
Továbbra is sok sikert a weboldalhoz és minnél több fotot ill. videofelvételt osszunk meg a régmúlt időkből,népünk életéről,szokásairól kulturájáról!
Üdvözlettel:
Balog Sándor


10-06-11
Tulogdi József

Megalapításának 50. évfordulóját, valamint a
templom építésének 30. évfordulóját ünnepelte a
Kolozsvár - Kerekdombi Református Egyházközség.

Megalakulása előtt a kerekdombi gyülekezet a Hídelvi Református Egyházközséghez tartozott, amikor a gyülekezet lelkigondozását Dr. Bíró Mózes (1902-1971) orvos, lelkipásztor látta el. 1946 április 14-én, virágvasárnap, a dr. Bíró Mózes lelkipásztor által tartott szabadtéri istentisztelet keretén belül a Partizán út 62 szám alatt (a hídelvi református egyház telkén) népes gyülekezet jelenlétében letették az ,,Emlékezés” templom alapkövét, amely a kerekdombi gyülekezet önállósítási törekvését hirdette. Az önállósítási törekvés folytán 1960 január 1-én az akkori Maxim Gorki út 72 szám alatt egy 10 méter hosszú és 5 méter széles, villanyvilágítással és villanykályhákkal ellátott helyiségben a saját templomtelkükön, a kerekdombi gyülekezetrészben 959 családban élő 2269 református lélek a Kolozsvár–Kerekdombi Református Egyházközség keretén belül megkezdte önálló egyházépítő, áldásos munkáját. 1960-1962 között Kozma Tibor helyettes lelkész, majd 1962-1968 között Molnár Dezső volt a gyülekezet első lelkipásztora.
Az 1969-ben megüresedett lelkészi állásba meghívták Dr. Dobri János (1914-1990) lelkipásztort, aki a második világháború borzalmas évei után 1944-1948 között orosz fogságban szenvedett, majd 1957-ben koholt vádak alapján 6 évi börtönbüntetésre, 3 évi jogfosztásra és teljes vagyonelkobzásra ítéltek, aki több társával együtt végigszenvedte a Dunacsatorna poklát és a szamosújvári politikai börtön testet-lelket ölő kínjait, ahol a lelkészeket külön cellában őrízték, hogy ne fertőzhessék meg a többi foglyokat, és ahonnan csak 1963 február 2-án szabadult. Rabtársai elmondhatták róla, hogy a legnyomorúltabb helyzetekben sem vesztette el a hitét. A hit, remény és az embertársai iránti szeretet valódi zászlóvívője volt.
Ez a börtönviselt, megkínzott ember a Kerekdombi Református Egyházközség lelkészeként első és legfontosabb feladatának a templomépítést tekintette. Hét évi kilincselés után a templom 1969-ben elkészült tervrajzaival a kezében, végül 1977 szeptember 24-én hozzá lehetett kezdeni a templom építéséhez. Kitartó munkásságának köszönhetően, valamint külföldi kapcsolatainak kiépítése révén, holland, svájci, német és magyarországi adományokból, lelkésztársai önzetlen segítségével és a gyülekezet áldozatos, önkéntes munkájának köszönhetően, reformátusok és nem reformátusok segítségével, külföldi és belföldi segítséggel tötént mindez. Itt feltétlenül meg kell említenünk a nemrég elhunyt Bóné Lajos református lelkészt, bádogost, aki önzetlen segítségével, sajátkezűleg készítette el a harangláb tetőszerkezetét, amivel jelentősen hozzájárult a templomépítéshez szükséges költségek csökkentéséhez.
A dr. Dobri János 1985-ben való nyugdíjazása után fia, Dobri András lelkipásztor követte, aki jelenleg is az édesapjától örökölt lelkészi kihívásnak tesz eleget. Dr. Dobri János 1990-ben bekövetkezett halálával szegényebbek lettünk egy igaz emberrel, aki példamutató életével a hit, remény és szeretet győzelmét hirdette. Emlékére, munkásságának elismerése jeléűl 1994-ben emléktáblát helyeztek el a templom falára.
A gyülekezet alakulása óta eltelt 50 év, a templomszenteléstől eltelt 30 év alatt a kolozsvári magyarság létszáma egyre csökkenő tendenciát mutat. Ezzel együtt a kerekdombi református gyülekezet lélekszáma is 2169-ról 1130-ra csökkent, aminek ellensúlyozására az ifjúság nevelésére, a lelki épülés és a diakóniai munkára nagyobb hangsúlyt fektet a gyülekezet. A Holland Nederlands Gereformeerde Kerk Heemstede testvérgyülekezet jóvoltából 2004-ben Bogártelkén gyülekezeti házat szentelhettünk fel az ifjúság vallásos nevelése céljából, ahol sportpálya és táborozási lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére. A magyarországi Balmazújvárosi Református Gyülekezettel is testvéri kapcsolatot ápolunk.
A Kolozsvár legnagyobb létszámú református vegyeskórúsát mondhatjuk magunkénak, amelynek egyúttal a harmincadik évfordulóját ünnepeltük. A kórustalálkozókon való rendszeres jelenlétünk, belföldi és külföldi egyházközségekben való szolgálatunk, mind a megmaradásunkat, az anyanyelvünk ápolását, a fiatalság nevelését és egyházunkhoz való ragaszkodásunkat erősitik. 2005-ben megalakúlt a Crescendo kórus, gyülekezetünk második kórusa, Tőkés Attila segédlelkész, majd Szász Lóránt volt segédlelkész vezetésével.
Tehát volt mit ünnepelnünk a 2010 május 8-án szombat délután 16 órakor és május 9-én vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött ünnepi rendezvényeken, ahol a meghívottak között jelen volt id. Pászkány Árpád mérnök, aki hathatós segítséget nyújtott a templomépítésben, továbbá Anne és Nico Zwikstra, a hollandiai Nederlands Gereformeerde Kerk Heemstede testvérgyülekezet képviselői is, akik a hollandiai református templomukat és a a kerekdombi református templomot egymás mellett ábrázoló munkával lepték meg gyülekezetünket.
Szombat délután nagyszámú hallgatóság előtt Jankó Anna karvezető irányításával a templomunk 42 tagú négyszólamú vegyeskórusának ünnepi műsora hangzott el, melyet az 5. születésnapját ünneplő Crescendo ifjúsági kórus koncertje követett Szász Lóránt-Levente irányításával. Közreműködtek: Varga István hegedű, Szász Lóránt-Levente gitár. Majd Tunyogi Mária és Varga István szavalatait hallgattuk meg. Dobri András lelkipásztor a templom életével kapcsolatos történeteket elevenített fel, majd diavetítést tekintettünk meg az egyházunk 50 éves múltjára visszatekintő eseményekkel kapcsolatosan. Az eredeti filmfelvételeken többek közt láthattuk a nemrég elhunyt Bóné Lajos lelkipásztort, bádogost munka közben, amint éppen sajátkezüleg fedi be a harangláb tetőszerkezetét, veszélyes magasságban a helyszínen, ezzel is jelentősen hozzájárúlva a tempolomépítés költségeinek csökkentéséhez. A szombat délutáni rendezvény szeretetvendégséggel zárult.
Vasárnap délelőtt az ünnepi műsort a Gombár Árpád vezette Hídelvei Földész Dalárda éneke nyitotta meg, majd Ft. Pap Géza református püspök hirdetett Igét. Megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget a gyülekezet egykori segédlelkészei családjukkal eggyütt: Kelemen Attila teológiai professzor, dr. Kállay Dezső teológiai professzor, Tőkés Attila, Szász Lóránt Levente. Jelen volt még Jenei Tamás belmissziói előadó, Kapdebó Soós Gertrúd tanárnő a Vegyeskar egykori karnagya és férje, Szőllősi János hídelvei lelkipásztor, Felházi Lenke Zsuzsanna hídelvei kántornő, Brian Johnston teológiai vendégtanár és kórusvezető.
A Jankó Anna kántornő vezette Kerekdombi Vegyeskórus-, majd Tőkés Attila lelkész és Szász Lóránt-Levente segédlelkész irányításával a Crescendo kórus énekszámai, majd Pállukács Hajnal, Szilágyi Ildikó, Vincze Timea és Varga István szavalatai tették felejthetetlenné az ünnepi hangulatot. Bogya Krisztina angoltanárnő, a Crescendo Kórus alapítótagja tartott beszámolót, majd Jankó Anna kórusvezető ismertette a vegyeskórus életével kapcsolatos eseményeket. Végül Dobri András lelkipásztor, Bálint György főgondnok és Vayas Márton gondnokok ajándékokat adtak át a vendégeknek. A kórusoktagoknak Jankó Zsolt presbiter, a Kolozsvári Magyar Opera karmestere, illetve Szilágyi István presbiter és Vayas Márton gondnok adta át az emléklapokat. A mindenki számára feledhetetlen ünnepi emlékműsor szeretetvendégséggel zárult A rendezvény mindkét napjának mozzanatait Essig József testvérünk videófelvételben örökítette meg az utókor számára.
Áttekintve az ünnepi eseménysorozatot, a Sámuel I. könyvéből vett (7:12) biblia idézet utolsó mondata jutott eszembe: ,, Mindeddig megsegített minket az Úr!

Tulogdi József


10-05-10
Kerekdombi Református Egyházközség

Szeretettel hívunk és várunk 2010 május 8-án szombaton és május 9-én vasárnap a Kerekdombi Református Egyházközség alapításának 50., a templom felszentelésének 30., a vegyeskar megalakulásának 30., illetve a Crescendo kórus létrejöttének 5. évfordulója alkalmával szervezett ünnepségre.
Szombaton délután 16 órától vetítésre kerül sor, melyen fényképek, videóbejátszások villannak fel az utóbbi 50, illetve 30 esztendőről: a templomépítésről, a gyülekezet életéről, kirándulásokról, a két kórus és nőszövetség szolgálatáról, az ifjúsági csoportról, gyülekezetünk gyerekeiről. Ünnepi műsorral, koncerttel készül egyházközségünk mindkét kórusa.
Vasárnap a délelőtt 10 órától kezdődő ünnepi istentiszteleten igét hirdet Ft. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Beszámolót hallunk a gyülekezet életéről, az eltelt fél évszázadról, ünnepi beszédek hangzanak el, majd vendégeink köszöntése és az emléklapok kiosztása után szeretetvendégséggel zárul az ünnepség.
Isten legyen kegyelmes hozzánk és áldja meg készülődésünket, ünneplésünket.
Hadd ünnepeljünk együtt mi, kerekdombiak, kerekdombról elszármazottak (és nem csak) e jeles napokon.

Szeretettel,
Dobri András lelkipásztor Bálint György főgondnok


10-04-27
Szabó István

Nagyon orvendek a honlapnak.Sikert kivanok a folytatashoz!En is Hostati vagyok a volt Gyarfas Jeno utcabol.Szeretettel udvozlom a vilag minden tajan elo Hostatiakat es hozatartozoikat, Kolozsvarrol!!!


10-04-24
Báthory István

Március 24-én ott járhattam Nálatok Kolozsváron. Bár szegény Mátyás megint fel van állványozva, de a városban megtapasztalhattam a két nép - mondom NÉP - szeretetét. Innen (is) üzennék ide is, meg oda is ! Nincs román ember, meg magyar ember. Csak ember van. Jó fogni a kezetek.Mindenki kezét.


10-04-04
Horváth Piroska

Drága kicsi Ani! Nagy-nagy szeretettel kívánok hosszú, boldog házaséletet, a riedi nyírfákkal együtt, akik mindig megkérdezik, mikor alattuk elmegyek, hogy vajon mikor jössz újra Riedbe?!


10-03-29
Tárkányi Erzsébet

Kedves Mindnyájatok!

Nagy meglepetés ért, de ugyanakkor a lelkem melengeti ez a honlap...Nem tudom ki a tulajdonosa és ki a szerkesztője, de nagyon sok szeretettel grarulálok neki és erőt egészséget kívánok a tovább fejlesztéséhez..sőt az esetleges segítségemet is felajánlom ehhez.
Bár könnyeket csaltak a képek a szemembe mégis örülök....,ugyanis elhunyt szüleim, testvérem véltem felismerni bennük...Köszönöm a szerkesztőnek!!!.. szeretném megtudni és személyesen is felvenni a kapcsolatot a honlap tulajdonosával és szerkesztőjével..
Köszönettel Tárkányi Erzsébet Kolozsvár,tarkanyierzsebet@yahoo.com


10-03-21
Zágoni-Szabó Sándor

Üdvözlet a HOSTÁT közösségnek és fogad gratuláciom ZÁGONI-SZABÓ ISTVÁN. Szeretettel üdvözlök minden HOSTÁTIT tengeren innen és tengerentul." Percre se feledd,testvéred minden magyar,bárhol is éljen.összetartozásban rejlik csak erő". W.A. Üdvözlettel Zágoni-Szabó Sándor Maglodról.


10-02-07
Báthory István

Köszöntelek Benneteket az uj esztendőben. Kérem a jó Istent, hogy valamit adjon Nektek vissza a jóságából, mert ott Erdélyben még az Istenünk is könnyezik, ha Veletek lehet.
Köszönöm e lap megalkotójának, hogy lehetővé tette azt, hogy szólhattam Hozzátok. Nektek köszönöm, hogy vagytok, a tegezésért bocsánatot kérek, de szeretni magázva nem lehet.


10-01-16
Enikő

Köszöntök mindenkit.

Nemrég mutatta meg az édesanyám az oldalt. Gratulálók hozzá a kitalálónak. Nagyon jó volt nézni a szüleimet tánc közben. Na meg felfedezni magam az 1984-es képen a bátyámmal együtt. További sok sikert kívánok a weboldalhoz.Üdvözlettel Enikő Magyarországról.


10-01-09
Bányai József

Gratulálok az honlapalapitáshoz és kitartást kivánok a közösségszervező munkához!
Üdvözlettel,
Bányai József.


10-01-04
 
Powered by Phoca Guestbook